Nederlands Piemontese Stamboek

De piemontees is een van oorsprong Italiaans vleesras. Reeds in de zeventiger jaren werden de eerste Piemontese stieren naar Nederland gehaald om ze te kruisen met het ondereind van de melkveestapel.In de jaren 1986/1987 werden ook de eerste vrouwelijke Piemontese dieren naar ons land geïmporteerd. Zo werd in 1988 het Nederlands Piemontese Stamboek opgericht. De leden van ons stamboek zijn vooral gericht op de zuivere fokkerij. Ga voor meer informatie over het Nederlands Piemontese Stamboek naar www.piemontesestamboek.nl